شعر در مورد آیات قرآن

شعر در مورد آیات قرآن ,شعر درباره آیات قرآن,شعر برای آیات قرآن,شعر در باره آیات قرآن,شعر با آیات قرآن,شعر درمورد آیات قرآن,شعر با کلمه آیات قرآن,شعر با کلمه ی آیات قرآن,شعری در مورد آیات قرآن,شعری درباره آیات قرآن,شعر درباره ی آیات قرآن

شعر در مورد آیات قرآن

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد آیات قرآن برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

گرد قرآن گرد زیرا هر که در قرآن گریخت

آن جهان رست از عقوبت این جهان جست از فتن

شعر اسم باران , شعر در مورد اسم باران , شعر در وصف اسم باران , شعر درباره اسم باران

شعر در مورد آیات قرآن

جملات عاشقانه , جملات عاشقانه انگلیسی , جملات عاشقانه ناب , جملات عاشقانه کوتاه , جملات عاشقانه زیبا

ترا قرآن به اطلس خوانده تا زو کسوتی یابی

قیامت را تو این معنی ز رقع و بوریا یابی

شعر عمر , شعر در مورد عمر , شعر در وصف عمر , شعر درباره عمر

شعر درباره آیات قرآن

شعر آمدن رمضان , شعر در مورد آمدن رمضان , شعر در وصف آمدن رمضان , شعر درباره آمدن رمضان

تو راه دین ایزد را نمی دانی وگر جویی

هم از قرآن پر معنی و لفظ مصطفا یابی

شعر اسم بهار , شعر در مورد اسم بهار , شعر در وصف اسم بهار , شعر درباره اسم بهار

شعر برای آیات قرآن

شعر معذرت خواهی , شعر در مورد معذرت خواهی , شعر در وصف معذرت خواهی , شعر درباره معذرت خواهی

چه سستی دیدی از سنت که رفتی سوی بی دینان

چه تقصیر آمد از قرآن که گشتی گرد لامانی

شعر مهتاب , شعر در مورد مهتاب , شعر در وصف مهتاب , شعر درباره مهتاب

شعر در باره آیات قرآن

شعر برف , شعر در مورد برف , شعر در وصف برف , شعر درباره برف

برهنه تا نشد قرآن ز پرده حرف پیش تو

ترا گر جان بود عمری نگویم کاهل قرآنی

شعر اسم اسما , شعر در مورد اسم اسما , شعر در وصف اسم اسما , شعر درباره اسم اسما

شعر با آیات قرآن

شعر افسانه , شعر در مورد افسانه , شعر در وصف افسانه , شعر درباره افسانه

هفت چرخ و چار طبع و پنج حس محرم نیند

روی جز در حق مدار و حکم جز قرآن مکن

شعر پرستو , شعر در مورد پرستو , شعر در وصف پرستو , شعر درباره پرستو

شعر درمورد آیات قرآن

شعر پری , شعر در مورد پری , شعر در وصف پری , شعر درباره پری

مکمن قرآن به جز صدر مکین الدین مدان

تا همی ممکن شود جز در پی ممکن مباش

شعر امیر , شعر در مورد امیر , شعر در وصف امیر , شعر درباره امیر

شعر با کلمه آیات قرآن

شعر پارسا , شعر در مورد پارسا , شعر در وصف پارسا , شعر درباره پارسا

از جدایی، قطع پیوند خدایی مشکل است

گر شود سی پاره، از هم کی شود قرآن جدا

شعر احسان , شعر در مورد احسان , شعر در وصف احسان , شعر درباره احسان

شعر با کلمه ی آیات قرآن

شعر آرزو , شعر در مورد آرزو , شعر در وصف آرزو , شعر درباره آرزو

جمع اگر از بستن لب شد دل من، دور نیست

خامشی بسیار ازین سی پاره قرآن کرده است

شعر امین , شعر در مورد امین , شعر در وصف امین , شعر درباره امین

شعری در مورد آیات قرآن

شعر پگاه , شعر در مورد پگاه , شعر در وصف پگاه , شعر درباره پگاه

غافل ز عزت دل صد چاک ما مشو

سی پاره ای است این که به قرآن برابرست

شعر بلبل , شعر در مورد بلبل , شعر در وصف بلبل , شعر درباره بلبل

شعری درباره آیات قرآن

شعر حسرت , شعر در مورد حسرت , شعر در وصف حسرت , شعر درباره حسرت

زودتر دل جمع گردد چون پریشان می شود

چون شود سی پاره قرآن ختم آسان می شود

شعر آخرت , شعر در مورد آخرت , شعر در وصف آخرت , شعر درباره آخرت

شعر درباره ی آیات قرآن

شعر ایستادگی , شعر در مورد ایستادگی , شعر در وصف ایستادگی , شعر درباره ایستادگی

جنس دین را چه کساد آمده عرفی در پیش

که بجز مرده زحافظ نخرد قرآن را

شعر اسم ترانه , شعر در مورد اسم ترانه , شعر در وصف اسم ترانه , شعر درباره اسم ترانه

شعر در مورد آیات قرآن

عادل دانتیسم , شعر عادل دانتیسم , اشعار عادل دانتیسم , آثار عادل دانتیسم , اشعار عاشقانه عادل دانتیسم

نبوت می کنم دعوی به عشق او، که در خلوت

ز دست جبرئیل غم به من قرآن عشق آمد

امید صباغ نو , شعر امید صباغ نو , اشعار امید صباغ نو , آثار امید صباغ نو , اشعار عاشقانه امید صباغ نو

شعر درباره آیات قرآن

چیستا یثربی , شعر چیستا یثربی , اشعار چیستا یثربی , آثار چیستا یثربی , اشعار عاشقانه چیستا یثربی

زاسمان قرآن تمام آمد هم از بدو نزول

آنکه می گوید هم از تذهیب مصحف شد تمام

شعر حضرت قاسم , شعر در مورد حضرت قاسم , شعر در وصف حضرت قاسم , شعر درباره حضرت قاسم

شعر برای آیات قرآن

شعر ایام فاطمیه , شعر در مورد ایام فاطمیه , شعر در وصف ایام فاطمیه , شعر درباره ایام فاطمیه

گر ترا شبهت و شکیست در این دانی

چه شبهت و شک ترا حل نکند جز قرآن

کامران رسول زاده , شعر کامران رسول زاده , اشعار کامران رسول زاده , آثار کامران رسول زاده , اشعار عاشقانه کامران رسول زاده

شعر در باره آیات قرآن

شعر اسم تبسم , شعر در مورد اسم تبسم , شعر در وصف اسم تبسم , شعر درباره اسم تبسم

پشت و روی صفحه ادراک تست اسلام و کفر

سطر قرآن را ز کم بینی چلیپا کرده ئی

شعر اسم تمنا , شعر در مورد اسم تمنا , شعر در وصف اسم تمنا , شعر درباره اسم تمنا

شعر با آیات قرآن

نیلوفر ثانی , شعر نیلوفر ثانی , اشعار نیلوفر ثانی , آثار نیلوفر ثانی , اشعار عاشقانه نیلوفر ثانی

حافظا می خور و رندی کن و خوش باش ولی

دام تزویر مکن چون دگران قرآن را

شعر خوش آمد گویی , شعر در مورد خوش آمد گویی , شعر در وصف خوش آمد گویی , شعر درباره خوش آمد گویی

شعر درمورد آیات قرآن

شعر حضرت علی اصغر , شعر در مورد حضرت علی اصغر , شعر در وصف حضرت علی اصغر , شعر درباره حضرت علی اصغر

حافظ به حق قرآن کز شید و زرق بازآی

باشد که گوی عیشی در این جهان توان زد

نیلوفر لاری پور , شعر نیلوفر لاری پور , اشعار نیلوفر لاری پور , آثار نیلوفر لاری پور , اشعار عاشقانه نیلوفر لاری پور

شعر با کلمه آیات قرآن

شعر اسم ترنم , شعر در مورد اسم ترنم , شعر در وصف اسم ترنم , شعر درباره اسم ترنم

حافظا در کنج فقر و خلوت شب های تار

تا بود وردت دعا و درس قرآن غم مخور