شعر در مورد علم

شعر در مورد علم,شعر در مورد علم آموزی,شعر در مورد علم ودانش,شعر در مورد علم و عمل,شعر در مورد علم و ثروت,شعر در مورد علما,شعر در مورد علم و ادب,شعر در مورد علم و فرهنگ,شعر در مورد علم بی عمل,شعر در مورد علمدار کربلا,شعر درباره علم آموزی,شعر زیبا در مورد علم آموزی,شعر حافظ در مورد علم آموزی,شعر در مورد علم و دانش از سعدی,شعری در مورد علم و دانش,شعر در مورد آموختن علم ودانش,شعر درباره علم و دانش,شعر کوتاه در مورد علم و دانش,شعر زیبا در مورد علم و دانش,شعر در مورد اهمیت علم و دانش,شعر در مورد کسب علم و دانش,یک بیت شعر در مورد علم و دانش,شعر درباره علم و عمل,شعر درباره ی علم و عمل,شعری در مورد علم بهتر است یا ثروت,شعر درباره علم و ثروت,شعر در مورد علم بهتر است یا ثروت,شعر درباره ی علم و ثروت,شعر درباره علما,شعری در مورد علما,شعر درباره علم و ادب,شعر ادبی در مورد علم,شعر علم و دانش,شعر برای علم و دانش,شعر زیبا علم و دانش,شعر علم دانش,شعری درباره علم و دانش,شعر در وصف علم و دانش,شعر درباره ی علم و دانش,شعر راجع به علم و دانش,شعر با موضوع علم و دانش,شعر درباره کسب علم و دانش,شعر علم,شعر علمی,شعر علمی حافظ,شعر علمی کوتاه,شعر علمی تخیلی,شعر علمی کودک,شعر علمی کودکانه,شعر علم زندگانی پروین اعتصامی,شعر علم زندگانی از پروین اعتصامی,شعر علم زندگانی با معنی,شعر علم زندگانی پایه هفتم,شعر علم زندگانی هفتم,معنی شعر علم زندگانی هفتم,معنی شعر علم زندگانی اول راهنمایی,معنی شعر علم زندگانی پایه هفتم,متن شعر علم زندگانی

شعر در مورد علم

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد علم برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

سر فرو مى آورد هر شاخه از بارآورى 

مى کند افتادگى انسان گر دانا شود 

شعر یادگاری , شعر در مورد یادگاری , شعر در وصف یادگاری , شعر درباره یادگاری

شعر در مورد علم

توانا بود هر که دانا بود

ز دانش دل پیر برنا بود

شعر بهار , شعر در مورد بهار , شعر در وصف بهار , شعر درباره بهار

شعر در مورد علم آموزی

ز دانش نخستین ، به یزدان گرای

کجا هست و باشد ، همیشه بجای

شعر راه , شعر در مورد راه , شعر در وصف راه , شعر درباره راه

شعر در مورد علم ودانش

به دانش ز یزدان شناسد سپاس

خنک مرد دانا و یزدان شناس

شعر رهایی , شعر در مورد رهایی , شعر در وصف رهایی , شعر درباره رهایی

شعر در مورد علم و عمل

دگر آن که دارد ز یزدان سپاس

بود دانشی مرد نیکی شناس

شعر ساز , شعر در مورد ساز , شعر در وصف ساز , شعر درباره ساز

شعر در مورد علم و ثروت

به دانش فزای و به یزدان گرای

که او باد جان ترا رهنمای

بپرسیدم از مرد نیکو سخن

کسی کو بسال و خرد بد کهن

شعر ذکر , شعر در مورد ذکر , شعر در وصف ذکر , شعر درباره ذکر

شعر در مورد علما

چنین داد پاسخ که دانش گزین

چو خواهی ز پروردگار آفرین

شعر زمان , شعر در مورد زمان , شعر در وصف زمان , شعر درباره زمان

شعر در مورد علم و ادب

به گیتی به از مردمی کار نیست

بدین با تو دانش به پیکار نیست

سر راستی دانش ایزیدیست

چو دانستیش زو نترسی ، بدیست

شعر سکوت , شعر در مورد سکوت , شعر در وصف سکوت , شعر درباره سکوت

شعر در مورد علم و فرهنگ

به یزدان چنین گفت کای دادگر

تو دادی مرا دانش و زور و فر

شعر نماز , شعر در مورد نماز , شعر در وصف نماز , شعر درباره نماز

شعر در مورد علم بی عمل

آدمى هرگز نمى بیند ز سنگینى گزند 

از سبک مغزى بشرچون سنگ پیش پاشود 

شعر رنگین کمان , شعر در مورد رنگین کمان , شعر در وصف رنگین کمان , شعر درباره رنگین کمان

شعر در مورد علمدار کربلا

چو دیدار یابی به شاخ سخن

بدانی که دانش نیاید به بن

شعر ساحل , شعر در مورد ساحل , شعر در وصف ساحل , شعر درباره ساحل

شعر درباره علم آموزی

اگر چند بخشی ز گنج سخن

بر افشان که دانش نیاید به بن

شعر اربعین , شعر در مورد اربعین , شعر در وصف اربعین , شعر درباره اربعین

شعر زیبا در مورد علم آموزی

اگر دانشی مرد گوید سخن

تو بشنو که دانش نگردد کهن

شعر ضریح امام رضا , شعر در مورد ضریح امام رضا , شعر در وصف ضریح امام رضا , شعر درباره ضریح امام رضا

شعر حافظ در مورد علم آموزی

به رنج اندر ار تنت را رواست

که خود رنج بردن به دانش سزاست

شعر امام رضا , شعر در مورد امام رضا , شعر در وصف امام رضا , شعر درباره امام رضا

شعر در مورد علم و دانش از سعدی

بیاموز و بشنو ز هر دانشی

بیابی ز هر دانشی رامشی

ز خورد و ز بخشش میاسای هیچ

همه دانش و داد دادن بسیچ

شعر تظاهر , شعر در مورد تظاهر , شعر در وصف تظاهر , شعر درباره تظاهر

شعری در مورد علم و دانش

میاسای از آموختن یک زمان

ز دانش میفکن دل اندر گمان

شعر صداقت , شعر در مورد صداقت , شعر در وصف صداقت , شعر درباره صداقت

شعر در مورد آموختن علم ودانش

همیشه یکی دانشی پیش دار

ورا چون روان و تن خویش دار

شعر طلوع خورشید , شعر در مورد طلوع خورشید , شعر در وصف طلوع خورشید , شعر درباره طلوع خورشید

شعر درباره علم و دانش

هر که بر مردان حقّ پیوست عنوانى گرفت 

قطره چون واصل بدریا مى شود دریا شود 

شعر سایه , شعر در مورد سایه , شعر در وصف سایه , شعر درباره سایه

شعر کوتاه در مورد علم و دانش

فزون است از آن دانش اندر جهان

که بشنود گوش آشکار و نهان

شعر شیر جنگل , شعر در مورد شیر جنگل , شعر در وصف شیر جنگل , شعر درباره شیر جنگل

شعر زیبا در مورد علم و دانش

کسی کو به دانش توانگر بود

ز گفتار و کردار بهتر بود

شعر نادان , شعر در مورد نادان , شعر در وصف نادان , شعر درباره نادان

شعر در مورد اهمیت علم و دانش

خرد باید و دانش و راستی

که کژی بکوبد ار کاستی

شعر لیلا , شعر در مورد لیلا , شعر در وصف لیلا , شعر درباره لیلا

شعر در مورد کسب علم و دانش

بر ما شکیبائی و دانش است

ز دانش روانهای پر از رامش است

شکبیائی از ما نشاید ستد

نه کس را ز دانش رسد نیز بد

شعر وصال , شعر در مورد وصال , شعر در وصف وصال , شعر درباره وصال

یک بیت شعر در مورد علم و دانش

در مسیر زندگى هرگز نمى افتد به چاه 

با چراغ دین و دانش گر بشر بیناشود 

شعر فراموش شدن , شعر در مورد فراموش شدن , شعر در وصف فراموش شدن , شعر درباره فراموش شدن

شعر درباره علم و عمل

نگه کن به جایی که دانش بود

ز داننده کشور به رامش بود

شعر نقاب , شعر در مورد نقاب , شعر در وصف نقاب , شعر درباره نقاب

شعر درباره ی علم و عمل

بیارای دل را به دانش که ارز

به دانش بود چو بدانی بورز

شعر امام موسی کاظم , شعر در مورد امام موسی کاظم , شعر در وصف امام موسی کاظم , شعر درباره امام موسی کاظم

شعری در مورد علم بهتر است یا ثروت

آنچه به‌روح آرامش می‌بخشد

همانا علم است و بس

شعر وفای به عهد , شعر در مورد وفای به عهد , شعر در وصف وفای به عهد , شعر درباره وفای به عهد

شعر درباره علم و ثروت

آنچه در علم بیش می‌باید

دانش ذات خویش می‌باید